Sunday, September 13, 2009

Hiking

Frognerseteren, Skjennungstua, Ullevålseter, Sognsvann, Løkka.